Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Obchodní podmínky

   

  Všeobecné velkoobchodní podmínky B2B (dále jen VOP / B2B)

   

  I. Úvodní ustanovení

   

  B2B velkoobchod je určen pro Kupující, kteří nakupují zboží pro další prodej.

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP / B2B“) upravují vzájemné obchodní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím při prodeji zboží, které je také nabízeno prostřednictvím velkoobchodního internetového rozhraní www.CDD-VO.cz, které není určeno pro veřejnost. Obchodní vztah lze navázat pouze po schválení registrace, bez které není možné na internetovém rozhraní www.CDD-VO.cz vytvořit objednávku.

   

  II. Prodávající a Kupující

   

  1. Prodávající

  Prodávajícím přes internetové rozhraní www.CDD-VO.cz je:

  CDD s.r.o. Vyšehradská 1349/2, Praha 2 - Nové Město, 128 00

  IČ: 24251674, DIČ: CZ24251674
  Zapsána : do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 222208

  Peněžní ústav: Fio banka, a. s. Číslo úctu: 2700299831/2010

  Tel: 728 66 66 00, info@coffeemarket.cz

   2. Kupující

  Kupujícím muže být fyzická osoba podnikatel, právnická osoba zastoupená statutárním zástupcem nebo pověřenou osobou, nebo jiný subjekt, kterému bylo mu přiděleno IČO (dále jen Kupující). Kupující souhlasí se zněním VOP / B2B a má zájem o koupi zboží, které je zobrazováno na internetovém rozhraní www.CDD-VO.cz. Svůj zájem o nákup potvrdí Kupující odesláním objednávky prostřednictvím vnitřního objednávkového systému na internetovém rozhraní www.CDD-VO.cz. Kupující se bude předem registrovat. Potenciální kupující, kterému nebylo přiděleno IČO může nakoupit případně jiným způsobem (v tomto případě kontaktujte provozovatele www.CDD-VO.cz).

   

  III. Registrace

   

  1. Registrace

  Registrace Kupujícího probíhá přes internetové rozhraní www.CDD-VO.cz. Odesláním registračních údajů nevzniká Kupujícímu automaticky nárok na provedení registrace ani na nákup za VO ceny. Podávající si vyhrazuje právo výběru Kupujících, kterým bude povolena registrace a nákup za VO ceny.

  Kupující je povinen uvést pravdivě všechny údaje. Registraci uzavírá Kupující dobrovolně, z vlastní vůle a má právo požadovat kdykoli od Prodávajícího její úplně zrušení.

   2. Zrušení registrace

  Požadavek na zrušení registrace musí Kupující odeslat e-mailem na adresu Prodávajícího a to ze nejlépe stejné emailové adresy, jakou Kupující uvedl při registraci. Prodávající zruší registraci Kupujícího nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení požadavku na zrušení, s výjimkou nenadálých a Prodávajícím neovlivnitelných skutečností (nefunkčnost internetovém rozhraní, přírodní katastrofy apod.),

  3. Ochrana osobních údajů

  Prodávající se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté mu Kupujícím bude zpracovávat a chránit podle platných právních předpisů, nebude je poskytovat žádné třetí straně, s výjimkou údajů nezbytných pro dopravu zboží Kupujícímu (název firmy, jméno a příjmení, úplná adresa, telefon, mobilní telefon).

   4. Zasílání informací

  Kupující svou registraci do systému souhlasí se zasíláním informací, novinek, ceníků na uvedenou emailovou adresu. Kupující může zasílání informací kdykoli zrušit zasláním požadavku na emailovou adresu výše uvedenou. Požadavek bude vyřízen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení požadavku na zrušení, s výjimkou nenadálých a Prodávajícím neovlivnitelných skutečností (nefunkčnost internetovém rozhraní, přírodní katastrofy apod.).

   5. Forma dalšího prodeje

  Kupující se zavazuje sdělit Prodávajícímu jakou formu dalšího prodeje zboží provozuje.

   

  IV. Nákup zboží

   

  1. Vyobrazení a popis zboží

  Kupující si je vědom, že fotografie a texty zobrazované na internetovém rozhraní www.CDD-VO.cz mají pouze ilustrativní charakter a nemusí vždy přesně odpovídat zboží dodanému. Přesnou specifikaci je možné si kdykoli vyžádat e-mailem nebo telefonicky. Chyby a omyly jsou vyhrazeny.

   2. Ceny

  Všechny ceny zobrazené v Obchodě jsou smluvní, navrhované a nejsou právně ani jiným způsobem vymahatelné. Závazná cena je pouze taková, kterou Prodávající (nikoli automatický systém Obchodu) Kupujícímu potvrdí. Chyby a omyly jsou vyhrazeny.

  Ceny se mohou měnit bez předchozího upozornění.

   3. Objednání zboží

  Objednání zboží na internetovém rozhraní www.CDD-VO.cz stejně jako ostatní způsoby objednávky (telefonicky, e-mailem) je považováno za závaznou objednávku, uzavřenou okamžikem příjetí objednávky.

  V případě odmítnutí převzetí zboží musí Kupující oznámit e-mailem Prodávajícímu okamžitě a to nejdéle stejný den kdy k nepřevzetí došlo. E-mail musí obsahovat číslo objednávky a důvod nepřevzetí (nejlépe včetně fotografii).

  V případě nedůvodného nepřevzetí má Prodávající právo účtovat Kupujícímu poplatek za zmařenou objednávku ve výši do 20 % z celkové ceny objednávky + dopravné.

   4. Minimální výše objednávky

  Kupující si objednává zboží po registraci za velkoobchodní ceny. Minimální výše objednávky je 3000,- Kč bez DPH.

   5. Ochranné známky

  Kupujícímu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, licencí.

   

   V. Platební podmínky

   

  1. Dobírka

  Kupující zaplatí za zboží v hotovosti v okamžiku jeho převzetí pracovníkovi přepravní nebo kurýrní služby.

  2. Převodem na účet předem

  3. Při osobním odběru ve skladu je možné dobírku platit pouze platební kartou, hotovost není přijímána.

   

  VI. Způsob dodání a převzetí zboží

   

  1. Osobní odběr Sklad Shipmall

  2. Přepravní služba

  Kupujícímu je při dodání povinen si prohlédnout stav zboží, zásilky a jejího obalu bezprostředně během jejího přebírání. Pokud zásilka vykazuje i jen náznaky poškození, vyhotoví Kupující spolu s osobou zastupující přepravní službu „záznam o poškození“ (nejlépe také vyfotí zásilku, aby bylo vidět poškození), případně Kupující na základě takovéhoto záznamu o poškození nepřebere tuto zásilku od přepravní služby. Bez „záznamu o poškození“ nemůže reklamaci mechanického poškození zboží v zásilce již Přepravní služba ani Prodávající uznat, protože se vychází ze skutečnosti, že Kupující přijal zásilku bez výhrad. Pravidlo je převzato z obchodních podmínek přepravní služby.

  3. Dodací lhůta je u zboží skladem 1-3 dny.

  4. Při nákupu zboží nad 10 000,- Kč bez DPH je doprava ZDARMA.

   

  VII. Závěrečná ustanovení

   

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné ode dne jejich zveřejnění.

  2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Všeobecné obchodní podmínky.

  3. Prodávající i Kupující se zavazují plně uznávat pouze písemnou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) a internetu, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

  4. Kupující se stává vlastníkem dodaného zboží až dnem jeho úplného zaplacení.

  5. V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto obchodních podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, nebude se taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost dotýkat ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek, která budou vykládána tak, jako by tato nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala.

   


  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím s použitím všech souborů cookies
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Doporučujeme dokoupit

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?